נמק אווסקולרי

Avascular Nercosis – AVN

נמק אווסקולרי בראש הירך הינה פתולוגיה המתארת תהליך בו אספקת הדם לראש הירך נפגעת. הנ״ל נגרם מסיבות רבות (כגון נטילת סטרואידים או שימוש מופרז באלכוהול ועוד) אולם לרוב הסיבה אינה ידועה. הבעיה מתפתחת בד״כ לאורך זמן ויש דרגות שונות כאשר בסופן נגרם הרס מוחלט למפרק הירך.

מלבד צילום רנטגן ניעזר פעמים רבות גם ב MRI. הטיפול יכול להיות שמרני בדרגות הנמוכות, ובאספקט הניתוחי ישנן מספר אפשרויות שמטרת כולן לנסות ולשפר את אספקת הדם לראש הירך על מנת לשמרו, אולם בדרגה מתקדמת הפתרון היחיד הינו החלפה מלאה של המפרק.

Call Now Button